Koło Imago

*Studenckie Koło Naukowe Imago

Koło Imago działa przy Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmujemy się problematyką architektury parametrycznej oraz szeroko pojętymi cyfrowymi narzędziami projektowania. Organizujemy wykłady, debaty, wystawy oraz otwarte zajęcia między innymi z podstaw programowania, BIMu, grafiki i DTP. Bierzemy udział w konferencjach naukowych, a nasi członkowie od lat reprezentują uczelnię na polskich i międzynarodowych warsztatach. Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi instytucjami o podobnym profilu: kołem LabDigiFab z Politechniki Wrocławskiej i grupą Architektura Parametryczna.

Misją naszego Koła jest propagowanie problematyki zaawansowanych technik projektowania w środowisku studentów architektury, jak również zwrócenie na nią uwagi władz naszego Wydziału. Badania i eksperymenty z zakresu architektury parametrycznej od blisko pięćdziesięciu lat wyznaczają kierunek awangardy w architekturze. Dlatego jesteśmy zdania, że nadszedł już dobry czas, by powoli zacząć wprowadzać tę tematykę również w dostojne mury naszej macierzystej Uczelni. Mamy głęboką nadzieję, że za kilka lat będzie to przedmiot zainteresowania rozwijany nie tylko w ramach kół naukowych, lecz także podczas ćwiczeń projektowych ujętych w programie studiów.