Maciej Bajor

ILLUMINATI- CONFIRMED

funkcja perlin noise

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - st. II

Praca przedstawia widok szyku czworościanów foremnych z nałożoną na nie trójkątną siatką, której wysokości punktów determinowane są wartościami funkcji Perlin Noise. Funkcja ta generuje gradientowy szum i obecnie jest fundamentem grafiki komputerowej wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba reprezentacji zjawisk naturalnych.