Dominika Chmiest

BEZ TYTUŁU

symulacja agentami

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - st. I

Ilustracja złożona została z kilkudziesięciu pasków o tych samych wymiarach, połączonych w całość. Przedstawiają one tę samą grafikę, ale w następujących po sobie co 5 sekund, etapach rysowania. Sposób przedstawienia ma pokazać, w jaki sposób rysunek rozprzestrzenia się, uzyskując płynne tonalne przejścia.