Patrycja Domek

BEZ TYTUŁU

krzywe beziera

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - st. I

Grafika powstała przy użyciu polecenia "krzywa Beziera". Polega na generowaniu kilku różnych krzywych, z których każda jest powtórzona 20 razy. Poprzez modyfikowanie parametrów można również uzyskać dowolną kolorystykę linii oraz tła.