Teodor Michalski

BEZ TYTUŁU

symulacja agentami

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - st. II

Seria prac została stworzona przez nawarstwiające się ślady ruchu autonomicznych jednostek – agentów. Każdy z nich sam określa cel swojego ruchu, kierując się z jasnego fragmentu do ciemnego i odwrotnie, podlegając przy tym prawu inercji. Nakładające się ścieżki powodują powstanie efektu stymergii – koordynacji agentów za pośrednictwem środowiska. Prace złożone są z fragmentów pokazujących zmianę dwóch parametrów: czasu tworzenia się obrazu (od 500 do 5 000 kroków) oraz ilości agentów współtworzących grafikę (od 250 do 8 000).