Ola Prawda

PUFF-BALL MEADOW

generator geometrii 2D

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - MA in English

Graficzne przedstawienie geometrycznych, wirujących w powietrzu puszystych nasion dmuchawców, które w dzieciństwie radośnie zdmuchiwało się z łodyg, aby wiatr porywał je za sobą. Za pomocą zmiennej kontrolowane jest nasilenie figur w powietrzu, ich rozmiar oraz dystans pomiędzy środkami konieczny do wytworzenia połączenia. Efekt w tle został uzyskany poprzez odpowiednio skontrastowane i zagęszczone linie, które blakną w miarę zbliżania się do początku układu współrzędnych.