Paweł Sikorski

DIVISIONS

rekurencyjne podziały płaszczyzny

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - st. I

Wszystkie prace zostały oparte o prostą zasadę dzielenia płaszczyzny. Dokonuje tego rekurencyjna funkcja, która po wyrysowaniu podziału uruchamia sama siebie dla wydzielonych podobszarów. W zależności od arbitralnie przyjętych parametrów oraz losowych czynników takich jak stosunek podziału, grubość linii czy możliwość przerwania działania funkcji powstał cykl różnych prac należących do spójnego systemu wizualnego. Ilość elementów tworzących obraz waha się od 50 do 150 tysięcy.