Michał Szczepanik

BEZ TYTUŁU

analiza próbki dźwiękowej

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - st. I

Prace są efektem działania programu, dla którego parametrem jest utwór muzyczny. Na zadanej ścieżce powstają niewielkie kropki przekształcające się w rosnące okręgi. Ich barwa i wielkość kształtuje się na podstawie analizowania natężenia określonych częstotliwości dźwięku w czasie.