Dawid Zając

KĄTMORE

geometria ciągu geometrycznego

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Architektura - st. III

W grafikach wykorzystywany jest algorytm umożliwiający tworzenie ciągów wielokątów foremnych. Formą wyjściową w każdym z przypadków jest trójkąt równoboczny, kolejne figury ciągu są wielokątami foremnymi stopnia wyższego. W zależności od ustalonych parametrów: skali kolejnych figur w stosunku do bazowej, grubości linii, wielkości formy wyjściowej - istnieje możliwość tworzenia form rozbieżnych bądź zbieżnych do + ∞, -∞. Powstały „TrójkątDawida” staje się reprezentacją ciągłości geometrii zarówno mikro jak i makro Świata.